Đăng ký kết hôn tại nước ngoài nhưng ly hôn thuận tình tại Việt Nam

ly hon thuan tinh

Trong trường hợp hai người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài và đăng ký kết hôn tại nước ngoài nhưng nay người Việt Nam về nước và muốn ly hôn tại Việt Nam, người nước ngoài cũng đồng ý lý hôn với người Việt Nam thì thủ tục như thế nào và thời gian là bao lâu?

Văn Phòng Luật Sư Multi Law chỉ chuyên về giải quyết ly hôn sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng của mình như sau:

Trả lời:

Trường hợp đăng ký kết hôn tại nước ngoài mà muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải làm các thủ tục sau:

 • Thứ nhất: Chúng tôi phải dịch giấy đăng ký kết hôn ở nước ngoài ra tiếng Việt rồi liên hệ với Đại sứ quán của nước đó tại Việt Nam để làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Thứ hai: Chúng tôi sẽ hỗ trợ người Việt Nam tiến hành làm thủ tục đăng ký Ghi chú việc kết hôn ở nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thứ ba: Chúng tôi sẽ soạn đơn ly hôn và các giấy tờ khác gửi qua email cho người nước ngoài đang ở nước ngoài.

“Trong email Luật sư Multi Law sẽ hướng dẫn cụ thể các bước cho người ở nước ngoài hiểu để họ in ra và mang ra Đại sứ quán hoặ lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự và gửi về Việt Nam để người đại diện theo ủy quyền đi nộp đơn tại tòa án có thẩm quyền.”

Thứ tư: Chúng tôi sẽ làm việc với tòa án để giải quyết ly hôn cho khách hàng mà không có mặt người nước ngoài.

Như vậy:

Toàn bộ quá trình trên mất khoảng 06 tháng hoặc nhiều hơn tuy nhiên chúng tôi có thể giúp khách hàng của mình đơn giản hóa thủ tục ly hôn và rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 10 ngày là xong.

Mẫu đơn ly hôn thuận tình với người nước ngoài

thu tuc ly hon

Văn Phòng Luật Sư Multi Law xin giới thiệu mẫu đơn ly hôn thuận tình với người nước ngoài, giúp bạn nắm được cấu trúc của đơn để thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: ………………………………………)(1)

 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN ..……………………………………………………………………………………….(2) Họ tên người yêu cầu: 1(3)…………………………………………………………….. Sinh năm:…………………. Địa chỉ(4):………………………………………………………………………………………………………………………….. Số điện thoại:…………………………… Fax:………………………………………………………………………….. Địa chỉ thư điện tử:………………………………………. (nếu có). 2…………………………………………………………….. Sinh năm:………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………. Số điện thoại:…………………………… Fax:……………………………………………………………………………. Địa chỉ thư điện tử:……………………………………… (nếu có). Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5)……………………………………………….việc như sau:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:……………………………………………………………………….

Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:……………………………………

Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………………………………..

Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết(6):………………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin khác(7):………………………………………………………………………………………….

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8): 1…………………………………………………………………………………………………………………………. 2…………………………………………………………………………………………………………………………. 3………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

………., ngày……tháng……năm …(9)

NGƯỜI YÊU CẦU(10)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 92-DS:

(1) Ghi loại việc dân sự mà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (Ví dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,…).

(2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B).

Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H).

Nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H).

(6) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ nơi làm việc của những người mà người yêu cầu cho rằng có liên quan đến vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản sao hay bản chính, đánh số thứ tự (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của….).

(9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Nếu muốn được tư vấn và hỗ trợ bạn hãy trực tiếp liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục ly hôn trong thời gian từ 3- 15 ngày là có quyết định ly hôn thuận tình. Bạn và chồng chỉ phải lên tòa án 01 lần duy nhất kể cả một bên không ở Việt Nam thì chúng tôi cũng giúp bạn giải quyết được.

Hồ sơ và giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng kí ly hôn

Hồ sơ và giấy tờ chuẩn bị đăng kí kết hôn

Hồ sơ và giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng kí ly hôn.

Khi Bạn đã có quyết định của mình về các vấn đề muốn ly hôn, bạn có thể bắt đầu tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật về Hồ sơ, các giấy tờ cần chuẩn bị tùy thuộc vào bạn thuận tình ly hôn hay đơn phương ly hôn như sau:

Hồ sơ giấy tờ

Trong trường hợp Bạn có thể bị mất hoặc không có đủ các loại hồ sơ nêu trên có thể liên hệ với chúng tôi để được Hướng Dẫn việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ LY HÔN NHANH TRỌN GÓI – CHI PHÍ RẺ

Dịch vụ giải quyết trọn gói tại công ty chúng tôi như sau:

1. Tư vấn các thủ tục về mặt pháp lý

 • Hồ sơ ly hôn
 • Thủ tục ly hôn tại tòa
 • Thẩm quyền giải quyết ly hôn
 • Tư vấn ly hôn trong trường hợp ly hôn thuận tình
 • Tư vấn ly hôn trong trường hợp ly hôn đơn phương

2. Tư vấn về vấn đề tài sản khi ly hôn

 • Tư vấn nguyên tắc chia tài sản sau khi ly hôn
 • Tư vấn tài sản riêng của vợ, chồng
 • Tư vấn tài sản chung của vợ, chồng
 • Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng

3. Tư vấn về quyền nuôi con và cấp dưỡng sau ly hôn

 • Tư vấn quyền nuôi con trực tiếp sau khi ly hôn
 • Tư vấn vấn đề cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con
 • Hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ về quyền nuôi con và cấp dưỡng sau khi ly hôn

 

Ly hôn đơn phương với chồng đang ở nước ngoài

Ly hon don phuong voi chong dang o nuoc ngoai

So với thủ tục Ly hôn đơn phương  trong nước thì thủ tục ly hôn với người nước ngoài phức tạp hơn rất nhiều. Luatsugiadinh24h chuyên tư vấn và nhận đại diện trong các vụ án dân sự, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng đang quan tâm về thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam theo pháp luật hiện hành và những lưu ý khi thực hiện.

Ly hon don phuong voi chong dang o nuoc ngoai
Ly hôn đơn phương với chồng đang ở nước ngoài

1. Thẩm quyền giải quyết

Theo quy định tại các Điều 35, Điều 37- BLTTDS 2015 thì thẩm quyền giải quyết vụ án ly hôn trong trường hợp một bên đương sự đang ở nước ngoài và một bên ở Việt Nam thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi bị đơn cư trú.

2. Hồ sơ ly hôn đơn phương bao gồm:

– Đơn xin ly hôn đơn phương (theo mẫu);
– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;
– Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú, tạm trú của vợ và chồng
– Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của vợ, chồng
– Các giấy tờ chứng minh tài sản chung của vợ chồng
– Giấy khai sinh của con (bản sao chứng thực)

3. Trường hợp không có thông tin của chồng hoặc chồng cố tình giấu địa chỉ

Theo công văn số 253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 nêu rõ:

– Nếu thông qua thân nhân của bị đơn mà có căn cứ xác định họ vẫn có liên hệ với thân nhân ở trong nước nhưng thân nhân của họ không cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Tòa án cũng như không thực hiện yêu cầu của Tòa án thông báo cho bị đơn biết để gửi lời khai về cho Tòa án thì coi đây là trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ, từ chối khai báo, từ chối cung cấp những tài liệu cần thiết.

– Nếu Tòa án đã yêu cầu đến lần thứ hai mà thân nhân của họ cũng không chịu cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Tòa án cũng như không chịu thực hiện yêu cầu của Tòa án thông báo cho bị đơn biết thì Tòa án đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung.

Sau khi xét xử, Tòa án cần gửi ngay cho thân nhân của bị đơn bản sao bản án hoặc quyết định để những người này chuyển cho bị đơn, đồng thời tiến hành niêm yết công khai bản sao bản án, quyết định tại trụ sở UBND cấp xã nơi bị đơn cư trú cuối cùng và nơi thân nhân của bị đơn cư trú để đương sự có thể sử dụng quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật tố tụng.

4. Thời gian giải quyết trong bao lâu ?

– Thời gian ly hôn thuận tình với người nước ngoài: thời gian khoảng từ 01-04 tháng làm việc.
– Thời gian đơn phương ly hôn với người nước ngoài: Cấp sơ thẩm khoảng từ 04-06 tháng làm việc (nếu bị đơn vắng mặt, có tranh chấp tài sản,….thì có thể kéo dài hơn). Cấp phúc thẩm từ 03-04 tháng làm việc (nếu có kháng cáo).
– Trường hợp ly hôn vắng mặt thì thời gian khoảng từ 12-24 tháng làm việc (do phải thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp).

5. Thủ tục giải quyết giải quyết ly hôn với người nước ngoài như thế nào?

Các bước thực hiện thủ tục ly hôn với người nước ngoài như sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện về việc xin ly hôn lên Tòa án có thẩm quyền
Bước 2: Sau 05 ngày làm việc, Tòa án xem xét hồ sơ. Nếu đủ điều kiện Tòa án sẽ ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí.
Bước 3: Căn cứ thông báo của Tòa án đương sự nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án dân sự và nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí cho Tòa án
Bước 4: Tòa án thụ lý vụ án, tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

Dịch vụ tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Luatsugiadinh24h

– Tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài
– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của khách hàng liên quan đến vụ việc
– Tư vấn về vấn đề tài sản chung
– Tư vấn về vấn đề quyền nuôi con
– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ hồ sơ
– Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng trong vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài
– Tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
– Hỗ trợ, thúc đẩy thời gian giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Dịch vụ giải quyết ly hôn nhanh tại khu vực Hà Nội

luật sư ly hôn thuận tình

Chúng tôi hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình vui lòng gọi hotline 0946.220.880 hoặc để lại thông tin của bạn theo form bên dưới để được tư vấn miễn phí, nhanh chóng, hiệu quả.

  1. Dịch vụ ly hôn trọn gói của chúng tôi !

  Luật sư chuyên hỗ trợ giải quyết thủ tục ly hôn nhanh trong 1 ngày tại Hà Nội cho tất cả các trường hợp:

  • Dịch vụ ly hôn thuận tình khu vực Hà Nội.
  • Dịch vụ ly hôn vắng Mặt không cần lên toà khu vực Hà Nội.
  • Dịch vụ ly hôn đơn phương khu vực Hà Nội.
  • Dịch vụ Ly hôn có yếu tố nước ngoài. (vợ hoặc chồng là người nước ngoài) khu vực Hà Nội.
  • Ly hôn với người mất tích, Bị mất năng lực hành vi dân sự khu vực Hà Nội.
  • Ly hôn tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn (chung/riêng); chia tài sản sau khi ly hôn khu vực Hà Nội.
  • Tranh chấp tài sản (chung/riêng), kế thừa khu vực Hà Nội.

   

  Các vụ việc nêu trên sẽ được Multilaw giải quyết một cách nhanh chóng, hạn chế đi lại nhiều lần với chi phí hợp lý. Chúng tôi có thể cử cán bộ nhận ủy quyền giải quyết các thủ tục, đương sự không bắt buộc phải trực tiếp tham gia. Giải quyết thủ tục ly hôn một các nhanh chóng.

  Bạn vui lòng gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí và giải quyết nhanh chóng !

  2. Một số khó khăn thường gặp khi thực hiện thủ tục ly hôn:

  • Một bên vợ hoặc chồng không hợp tác, cố tình không cung cấp các hồ sơ giấy tờ ly hôn;
  • Thủ tục ly hôn kéo dài phức tạp, đi lại nhiều lần do không am hiểu thủ tục tố tụng tại Tòa án;
  • Không biết được nơi cư trú thực tế của bị đơn dẫn đến hồ sơ bị Tòa án trả lại;
  • Hộ khẩu và nơi cư trú của bị đơn không cùng một nơi dẫn tới việc khó thụ lý hồ sơ;
  • Mất hồ sơ giấy tờ hoặc thông tin trên giấy tờ không khớp với nhau;
  • Các bên đều thuận tình nhưng một bên ở xa hoặc ở nước ngoài, ở trong tù;
  • Ly hôn có tranh chấp về tài sản và con cái;

  3. DỊCH VỤ LY HÔN THUẬN TÌNH CỦA CHÚNG TÔI

  Không qua trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án;

  Sau 07 – 10 ngày có ngay Quyết định ly hôn từ Tòa án;

  Chi phí trọn gói – không có phát sinh, luật sư sẽ chuẩn bị hết hồ sơn, đơn từ, thủ tục đầu vào (Khách hàng không phải mất công, mất thời gian tự làm đơn từ – hồ sơ, tránh sai sót và thiếu hồ sơ. Luật sư công chứng hồ sơ cho khách hàng và làm toàn bộ đơn từ hồ sơ, chi phí theo quy định chung của công ty, không phát sinh thêm chi phí);

  Hỗ trợ Toàn bộ hồ sơ từ A-Z (Xử lý các trường hợp khó, thiếu hoặc mất giấy tờ);

  Ly hôn thuận tình là trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con.

  Nói một cách rõ hơn thì ly hôn thuận tình được áp dụng cho trường hợp hai vợ chồng cùng đồng ý ly hôn, đã thỏa thuận giải quyết với nhau về các vấn đề tài sản, con chung và không có tranh chấp gì.

  1. Điều kiện để có thể thuận tình ly hôn.

  Căn cứ Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện thuận tình ly hôn như sau:

  “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”

  2. Hồ sơ giấy tờ quan trọng trong ly hôn thuận tình ?

  – Về chứng minh thư: Bạn phải có chứng minh thư photo công chứng.

  – Về sổ hộ khẩu: Bạn phải sổ hộ khẩu photo công chứng.

  – Về giấy khai sinh của con: Phải có giấy khai sinh bản sao công chứng, con từ trên 7 tuổi phải lấy nguyện vọng của con.

  – Về giấy chứng nhận kết hôn: Bạn phải có giấy chứng nhận kết hôn bản gốc.

  – Về xác nhận nơi cư trú của người yêu cầu và người cùng yêu cầu trong trường hợp 2 vợ chồng đang tạm trú: Bạn ra công an phường/xã để xác nhận nơi cư trú của 2 người đang sinh sống.

  Trong trường hợp khó khăn về vấn đề thủ tục, giấy tờ, hoặc thiếu giấy tờ bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được xử lý nhanh chóng, chúng tôi có thể xử lý tất cả các trường hợp thiếu hồ sơ, ở các tỉnh thành ngoài Hà Nội, chúng tôi có thể giải quyết nhanh cho bạn tại Hà Nội và chắc chắn sẽ giúp được bạn trong mọi trường hợp.

  3. Nộp hồ sơ ly hôn tại  MultiLaw ?

  Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hoặc bạn chưa biết thủ tục hồ sơ cần những gì, thiếu những giấy tờ nào để có thể ly hôn ! hãy liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn cho bạn đầy đủ giấy tờ thủ tục và xử lý trường hợp của bạn cực kỳ nhanh chóng.

  4. Phí dịch vụ ly hôn thuận tình ?

  Thay vì tham khảo nhiều nơi, liên hệ ngay với chúng tôi hoặc gửi phản hồi trong hộp thư hỗ trợ để chúng tôi có thể trả lời bạn về chi phí dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh nhất của chúng tôi, thủ tục ly hôn thuận tình trọn gói và chi phí thấp nhất hiện nay.

  5. Thời gian giải quyết

  Thông thường, tổng thời gian giải quyết ly hôn đối với trường hợp thuận tình ly hôn có thể sẽ được thực hiện trong thời hạn 130 ngày, trong thời gian đó 2 vợ chồng phải lên hòa giải 3 lần. Còn lại việc nhanh hay chậm là ở thời gian tòa án giải quyết tùy trong từng trường hợp khác nhau.

  Thực tế việc giải quyết ly hôn ở toà án các quận huyện có nhiều sự khác nhau về thời gian, trình tự, yêu cầu về xác nhận tình trạng hôn nhân, hoà giải địa phương…….., hồ sơ, đơn ly hôn, mỗi Tòa án yêu cầu khác nhau về đơn, về thủ tục và các văn bản đi kèm trong hồ sơ cũng không thống nhất gây khó khăn cho quý khách, tốn kém chi phí và thời gian.

  4. DỊCH VỤ LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG CỦA CHÚNG TÔI

  Không qua trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án ;

  Cam kết có quyết định ly hôn từ Tòa án nhanh nhất (Không phải chờ đợi quyết định ly hôn từ hàng tháng tới hàng năm, rất nhiều trường hợp nhiều năm vẫn chưa ly hôn được);

  Chi phí trọn gói – không có phát sinh, luật sư làm hết các thủ tục giấy tờ (Không phải mất công và mất thời gian tự làm hồ sơ tố tụng để bị chậm trễ thời gian có quyết định ly hôn, chi phí theo quy định chung của công ty, trọn gói và không có phát sinh)

  Hỗ trợ Toàn bộ hồ sơ từ A-Z (Xử lý các trường hợp khó, thiếu hoặc mất hồ sơ);

  Ly hôn đơn phương là là sự chấm dứt mối quan hệ hôn nhân do Tòa án quyết định theo yêu cầu của một bên (Vợ hoặc chồng).

  1. Điều kiện ly hôn đơn phương

  Theo Điều 56- Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì điều kiện để Tòa án giải quyết ly hôn đơn phương nếu có căn cứ sau:

  – Vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài.

  – Vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố mất tích.

  – Vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không thể nhận thức, làm chủ hành vi, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do vợ, chồng của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tình thần của họ.

  Lưu ý: Đối với ly hôn đơn phương là Nam trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì không có quyền yêu cầu ly hôn.

  2. Hồ sơ giấy tờ quan trọng phải có?

  – Về chứng minh thư: Bạn phải có chứng minh thư photo công chứng của 2 vợ chồng.

  – Về sổ hộ khẩu: Bạn phải sổ hộ khẩu công chứng của 2 vợ chồng.

  – Về giấy khai sinh của con: Phải có giấy khai sinh bản sao công chứng, con từ trên 7 tuổi phải lấy nguyện vọng của con.

  – Về giấy chứng nhận kết hôn: Bạn phải có giấy chứng nhận kết hôn bản gốc.

  – Về xác nhận nơi cư trú của bị đơn: Bạn ra công an phường/xã để xác nhận nơi cư trú của bị đơn đang sinh sống.

  Trong trường hợp khó khăn về vấn đề thủ tục, giấy tờ, thiếu hoặc mất giấy tờ bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được xử lý nhanh chóng, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp được bạn trong mọi trường hợp.

  3. Nộp hồ sơ ly hôn tại Công ty Luật MultiLaw ?

  Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hoặc bạn chưa biết thủ tục hồ sơ ly hôn đơn phương cần những gì, thiếu những giấy tờ nào để gửi cho chúng tôi ! Chúng tôi tư vấn cho bạn đầy đủ giấy tờ thủ tục ly hôn và xử lý trường hợp của bạn cực kỳ nhanh chóng.

  4. Phí dịch vụ ly hôn đơn phương ?

  Thay vì tham khảo nhiều nơi, gọi cho chúng tôi hoặc nhắn trực tiếp trong hộp chat hỗ trợ để chúng tôi có thể trả lời bạn về chi phí dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh nhất, thủ tục đơn phương ly hôn trọn gói và chi phí thấp nhất hiện nay.

  5. Thời gian giải quyết

  * Theo quy định của Tòa án về việc ra quyết định cho trường hợp đơn phương ly hôn:

  + Thời hạn xét xử theo Tòa án: Từ 04 đến 06 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.

  + Thời hạn mở phiên tòa: Từ 01 đến 02 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

  5. Sự khác nhau giữa Thuận tình ly hôn và Đơn phương ly hôn ?

  Thuận tình ly hôn theo quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình 2014 có quy định về thuận tình ly hôn như sau:

  “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”

  Còn đơn phương ly hôn theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 được quy định tại Điều 56 như sau:

  “Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

  1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

  2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn…”

  Trường hợp thuận tình ly hôn là do yêu cầu của hai bên vợ và chồng cùng đồng ý ly hôn, thật sự tự nguyện ly hôn. Còn đơn phương ly hôn là do ý chí của một bên yêu cầu ly hôn. Cả hai trường hợp này Tòa án đều bắt buộc phải tiến hành hòa giải, nếu hòa giải không thành thì mới tiến hành giải quyết cho ly hôn.

  Nhưng trong thuận tình ly hôn, do tính chất của việc hai bên đã thỏa thuận được về việc ly hôn nên thường đã có thỏa thuận trước về chia tài sản và người chăm sóc con cái. Khi đã có thỏa thuận của hai bên, Tòa án công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận về chia tài sản, con cái. Nếu không có thỏa thuận thì có thể yêu cầu Tòa án chia tài sản và giải quyết người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng…

  Còn đơn phương ly hôn, tính chất của nó là do ý chí của một bên đứng ra yêu cầu ly hôn nên thường không đạt được các thỏa thuận về tài sản và con cái. Trường hợp này, Tòa án tiến hành hòa giải, các bên có thể có thỏa thuận về chia tài sản và người nuôi con.

  Cho dù chia tài sản và con cái trong trường hợp thuận tình ly hôn hay đơn phương ly hôn thì hai bên đều có quyền tự thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết.

  => Với mục đích giúp quý khách hiểu và giải quyết vấn đề một cách toàn diện: Luật Sư cam kết chắc chắn giúp được bạn nhanh chóng có giấy quyết định ly hôn của Tòa án trong thời gian ngắn nhất. Chi phí trọn gói, không có phát sinh !

  Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh nhất tại Hà Nội

  luật ly hôn và gia đình

  Bạn Vui lòng gọi số 0989.082.888 để làm thủ tục ly hôn nhanh chóng và trọn gói.

  Dịch vụ của chúng tôi !

  Bên cạnh việc tư vấn ly hôn miễn phí qua điện thoại, Luật sư ly hôn hỗ trợ giải quyết thủ tục Ly hôn nhanh tại Hà Nội cho tất cả các trường hợp:

  Các vụ việc nêu trên sẽ được Luật sư Multilaw giải quyết một cách nhanh chóng, hạn chế đi lại nhiều lần với chi phí hợp lý. Chúng tôi có thể cử cán bộ nhận ủy quyền giải quyết các thủ tục, đương sự không bắt buộc phải trực tiếp tham gia. Giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương, thuận tình vắng mặt bị đơn nhanh tại Hà Nội.

  Ly hôn nhanh chóng > chi phí hợp lý > Thủ tục trọn gói > chuyên nghiệp > Bảo mật

    

   Một số khó khăn thường gặp khi thực hiện thủ tục ly hôn:

   • Một bên vợ hoặc chồng không hợp tác, cố tình không cung cấp các hồ sơ giấy tờ ly hôn;
   • Thủ tục ly hôn kéo dài phức tạp, đi lại nhiều lần do không am hiểu thủ tục tố tụng tại Tòa án;
   • Không biết được nơi cư trú thực tế của bị đơn dẫn đến hồ sơ bị Tòa án trả lại;
   • Hộ khẩu và nơi cư trú của bị đơn không cùng một nơi dẫn tới việc khó thụ lý hồ sơ;
   • Mất hồ sơ giấy tờ hoặc thông tin trên giấy tờ không khớp với nhau;
   • Các bên đều thuận tình nhưng một bên ở xa hoặc ở nước ngoài, ở trong tù;
   • Ly hôn có tranh chấp về tài sản và con cái;

   1. DỊCH VỤ LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG CỦA CHÚNG TÔI

   Không qua trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án ;

   Cam kết có quyết định ly hôn từ Tòa án nhanh nhất (Không phải chờ đợi quyết định ly hôn từ hàng tháng tới hàng năm, rất nhiều trường hợp nhiều năm vẫn chưa ly hôn được);

   Chi phí trọn gói – không có phát sinh, luật sư làm hết các thủ tục giấy tờ (Không phải mất công và mất thời gian tự làm hồ sơ tố tụng để bị chậm trễ thời gian có quyết định ly hôn, chi phí theo quy định chung của công ty, trọn gói và không có phát sinh)

   Hỗ trợ Toàn bộ hồ sơ từ A-Z (Xử lý các trường hợp khó, thiếu hoặc mất hồ sơ);

   Ly hôn đơn phương là là sự chấm dứt mối quan hệ hôn nhân do Tòa án quyết định theo yêu cầu của một bên (Vợ hoặc chồng).

   a) Điều kiện ly hôn đơn phương

   Theo Điều 56- Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì điều kiện để Tòa án giải quyết ly hôn đơn phương nếu có căn cứ sau:

   – Vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài.

   – Vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố mất tích.

   – Vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không thể nhận thức, làm chủ hành vi, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do vợ, chồng của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tình thần của họ.

   Lưu ý: Đối với ly hôn đơn phương là Nam trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì không có quyền yêu cầu ly hôn.

   b) Hồ sơ giấy tờ quan trọng phải có?

   – Về chứng minh thư: Bạn phải có chứng minh thư photo công chứng của 2 vợ chồng.

   – Về sổ hộ khẩu: Bạn phải sổ hộ khẩu công chứng của 2 vợ chồng.

   – Về giấy khai sinh của con: Phải có giấy khai sinh bản sao công chứng, con từ trên 7 tuổi phải lấy nguyện vọng của con.

   – Về giấy chứng nhận kết hôn: Bạn phải có giấy chứng nhận kết hôn bản gốc.

   – Về xác nhận nơi cư trú của bị đơn: Bạn ra công an phường/xã để xác nhận nơi cư trú của bị đơn đang sinh sống.

   Trong trường hợp khó khăn về vấn đề thủ tục, giấy tờ, thiếu hoặc mất giấy tờ bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được xử lý nhanh chóng, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp được bạn trong mọi trường hợp.

   c) Nộp hồ sơ ly hôn tại Công ty Luật MultiLaw ?

   Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hoặc bạn chưa biết thủ tục hồ sơ ly hôn đơn phương cần những gì, thiếu những giấy tờ nào để gửi cho chúng tôi ! chúng tôi tư vấn cho bạn đầy đủ giấy tờ thủ tục ly hôn và xử lý trường hợp của bạn cực kỳ nhanh chóng.

   d) Phí dịch vụ ly hôn đơn phương ?

   Thay vì tham khảo nhiều nơi, gọi cho chúng tôi hoặc nhắn trực tiếp trong hộp chat hỗ trợ để chúng tôi có thể trả lời bạn về chi phí dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh nhất, thủ tục đơn phương ly hôn trọn gói và chi phí thấp nhất hiện nay.

   e) Thời gian giải quyết

   * Theo quy định của Tòa án về việc ra quyết định cho trường hợp đơn phương ly hôn:

   + Thời hạn xét xử theo Tòa án: Từ 04 đến 06 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.

   + Thời hạn mở phiên tòa: Từ 01 đến 02 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

   2. DỊCH VỤ LY HÔN THUẬN TÌNH CỦA CHÚNG TÔI

   Hai vợ chồng lên Tòa 01 lần duy nhất, chỉ cần 20 phút làm việc trên Tòa;

   Không qua trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án ;

   Cam kết sau 07 – 10 ngày sau khi ra Tòa có ngay Quyết định ly hôn từ Tòa án;

   Chi phí trọn gói – không có phát sinh, luật sư làm hết đơn từ, thủ tục đầu vào (Không phải mất công, mất thời gian tự làm đơn từ – hồ sơ, tránh sai sót và thiếu hồ sơ. Luật sư công chứng hồ sơ cho khách hàng và làm toàn bộ đơn từ hồ sơ, khách hàng chỉ cần lên Tòa làm thủ tục trong vòng 20 phút, chi phí theo quy định chung của công ty, không phát sinh thêm chi phí);

   Hỗ trợ Toàn bộ hồ sơ từ A-Z (Xử lý các trường hợp khó, thiếu hoặc mất giấy tờ);

   Ly hôn thuận tình là trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con.

   Nói một cách rõ hơn thì ly hôn thuận tình được áp dụng cho trường hợp hai vợ chồng cùng đồng ý ly hôn, đã thỏa thuận giải quyết với nhau về các vấn đề tài sản, con chung và không có tranh chấp gì.

   a) Điều kiện để có thể thuận tình ly hôn

   Căn cứ Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện thuận tình ly hôn như sau:

   “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”

   b) Hồ sơ giấy tờ quan trọng trong ly hôn thuận tình ?

   – Về chứng minh thư: Bạn phải có chứng minh thư photo công chứng.

   – Về sổ hộ khẩu: Bạn phải sổ hộ khẩu photo công chứng.

   – Về giấy khai sinh của con: Phải có giấy khai sinh bản sao công chứng, con từ trên 7 tuổi phải lấy nguyện vọng của con.

   – Về giấy chứng nhận kết hôn: Bạn phải có giấy chứng nhận kết hôn bản gốc.

   – Về xác nhận nơi cư trú của người yêu cầu và người cùng yêu cầu trong trường hợp 2 vợ chồng đang tạm trú: Bạn ra công an phường/xã để xác nhận nơi cư trú của 2 người đang sinh sống.

   Trong trường hợp khó khăn về vấn đề thủ tục, giấy tờ, hoặc thiếu giấy tờ bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được xử lý nhanh chóng, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp được bạn trong mọi trường hợp.

   c) Nộp hồ sơ ly hôn tại Công ty Luật MultiLaw ?

   Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hoặc bạn chưa biết thủ tục hồ sơ cần những gì, thiếu những giấy tờ nào để có thể ly hôn ! hãy liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn cho bạn đầy đủ giấy tờ thủ tục và xử lý trường hợp của bạn cực kỳ nhanh chóng.

   d) Phí dịch vụ ly hôn thuận tình ?

   Thay vì tham khảo nhiều nơi, liên hệ ngay với chúng tôi hoặc gửi phản hồi trong hộp thư hỗ trợ để chúng tôi có thể trả lời bạn về chi phí dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh nhất của chúng tôi, thủ tục ly hôn thuận tình trọn gói và chi phí thấp nhất hiện nay.

   e) Thời gian giải quyết

   Thông thường, tổng thời gian giải quyết ly hôn đối với trường hợp thuận tình ly hôn có thể sẽ được thực hiện trong thời hạn 130 ngày, trong thời gian đó 2 vợ chồng phải lên hòa giải 3 lần. Còn lại việc nhanh hay chậm là ở thời gian tòa án giải quyết tùy trong từng trường hợp khác nhau.

   Thực tế việc giải quyết ly hôn ở toà án các quận huyện có nhiều sự khác nhau về thời gian, trình tự, yêu cầu về xác nhận tình trạng hôn nhân, hoà giải địa phương…….., hồ sơ, đơn ly hôn, mỗi Tòa án yêu cầu khác nhau về đơn, về thủ tục và các văn bản đi kèm trong hồ sơ cũng không thống nhất gây khó khăn cho quý khách, tốn kém chi phí và thời gian.

   Ly hôn (hay ly dị)

   ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng, hủy bỏ các trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm của hôn nhân và các ràng buộc dân sự khác. Tòa án là cơ quan duy nhất có trách nhiệm ra phán quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ chồng. Phán quyết ly hôn của Tòa án thể hiện dưới hai hình thức: bản án hoặc quyết định. Nếu hai bên vợ chồng thuận tình ly hôn thỏa thuận với nhau giải quyết được tất cả các nội dung quan hệ vợ chồng khi ly hôn thì toà án công nhận ra phán quyết dưới hình thức là quyết định. Nếu vợ chồng có mâu thuẫn, tranh chấp thì Tòa án ra phán quyết dưới dạng bản án ly hôn.

   Pháp luật ly hôn thay đổi đáng kể trên toàn thế giới nhưng trong hầu hết các nước, nó đòi hỏi phải có phán xử của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo một thủ tục pháp lý nhất định. Thủ tục pháp lý cho việc ly dị cũng có thể liên quan đến các vấn đề hỗ trợ vợ chồng, nuôi con, hỗ trợ trẻ em, phân phối tài sản và phân chia các khoản nợ. Trong trường hợp một vợ một chồng là pháp luật, ly hôn cho phép mỗi bên có quyền kết hôn tiếp.

   3: Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

   • Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án chia theo quy định của pháp luật
   • Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
   • Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
   • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
   • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập
   • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
   • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
   • Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
   • Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định chung.
   • Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

   Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

   • Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
   • Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định.

   Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

   Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

   Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

   • Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định.
   • Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;
   • Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;
   • Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định;
   • Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

   Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định.

   4. Sự khác nhau giữa Thuận tình ly hôn và Đơn phương ly hôn ?

   Thuận tình ly hôn theo quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình 2014 có quy định về thuận tình ly hôn như sau:

   “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”

   Còn đơn phương ly hôn theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 được quy định tại Điều 56 như sau:

   “Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

   1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

   2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn…”

   Trường hợp thuận tình ly hôn là do yêu cầu của hai bên vợ và chồng cùng đồng ý ly hôn, thật sự tự nguyện ly hôn. Còn đơn phương ly hôn là do ý chí của một bên yêu cầu ly hôn. Cả hai trường hợp này Tòa án đều bắt buộc phải tiến hành hòa giải, nếu hòa giải không thành thì mới tiến hành giải quyết cho ly hôn.

   Nhưng trong thuận tình ly hôn, do tính chất của việc hai bên đã thỏa thuận được về việc ly hôn nên thường đã có thỏa thuận trước về chia tài sản và người chăm sóc con cái. Khi đã có thỏa thuận của hai bên, Tòa án công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận về chia tài sản, con cái. Nếu không có thỏa thuận thì có thể yêu cầu Tòa án chia tài sản và giải quyết người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng…

   Còn đơn phương ly hôn, tính chất của nó là do ý chí của một bên đứng ra yêu cầu ly hôn nên thường không đạt được các thỏa thuận về tài sản và con cái. Trường hợp này, Tòa án tiến hành hòa giải, các bên có thể có thỏa thuận về chia tài sản và người nuôi con.

   Cho dù chia tài sản và con cái trong trường hợp thuận tình ly hôn hay đơn phương ly hôn thì hai bên đều có quyền tự thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết.

   => Với mục đích giúp quý khách hiểu và giải quyết vấn đề một cách toàn diện: Luật Sư cam kết chắc chắn giúp được bạn nhanh chóng có giấy quyết định ly hôn của Tòa án trong thời gian ngắn nhất. Chi phí trọn gói, không có phát sinh !